HJS – GrIFK ottelu uusitaan


HJS Akatemia ry:n tekemä vastalause 15.6.2018 pelatusta Kakkosen Lohko B:n ottelusta HJS – GrIFK on hyväksytty ja ottelu on määrätty pelattavaksi uudelleen. Ottelun ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Ottelussa GrIFK:n vaihtoon menossa ollut pelaaja ajettiin kahdella varoituksella ulos, mutta erotuomarin sääntöjen vastaisen ratkaisun jälkeen GrIFK sai toteuttaa ulosajetun pelaajan vaihtamisen uuteen pelaajaan. Asiassa päätöksen on tehnyt Palloliiton kilpailutoiminnan päällikkö Pekka Soini.

Ote päätöksestä

Sääntökohdat

”Kilpailumääräysten 25 §:n 2-kohdan mukaan vastalause on lähetettävä kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Saman pykälän 5-kohdan mukaan erotuomarin ottelua koskevat päätökset ovat jalkapallosääntöjen 5 §:n mukaan lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Kilpailun järjestäjä voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt sääntöjen vastaisen ratkaisun.

Päätös

Edellä kuvatulla tavalla jalkapallon säännöissä ja Palloliiton kilpailumääräyksissä korostetaan, että erotuomarin ottelua koskevat päätökset ovat lopullisia ja pääsääntöisesti tällaisia ratkaisuja vastaan tehdyt vastalauseet eivät voi johtaa uusintaotteluun. Kilpailun järjestäjälle on kuitenkin annettu mahdollisuus uusintaotteluun, mikäli erotuomari on tehnyt sääntöjen vastaisen ratkaisun. Mainittujen sääntökohtien voidaan katsoa tarkoittavan sitä, että tuomarin tekemään yksittäiseen tulkinnalliseen ratkaisuun tai virheeseen liittyvät vastalauseet eivät voi käytännössä menestyä. Kuitenkin kilpailumääräyksiin on nimenomaisesti jätetty mahdollisuus määrätä uusintaottelu poikkeuksellisessa tilanteessa tuomarin tehdessä sääntöjen vastaisen ratkaisun.

Saadun selvityksen perusteella tässä tapauksessa on näytetty, että vaihtopelaaja ei ollut vielä astunut pelikentälle ja näin ollen vaihtopelaajasta ei vielä ollut tullut pelaaja. Tilanteessa olisi oikea ratkaisu ollut poistaa vaihtoon tuleva pelaaja ja jatkaa ottelua täydentämättä GrIfk:n joukkuetta vaihtopelaajalla. Näin ollen ottelussa on tapahtunut vakava sääntöjen vastainen ratkaisu tuomarin toimesta ja sen voidaan arvioida vaikuttaneen ottelun tapahtumiin merkittävästi.

Edellä kuvatuilla perusteilla HJS Akatemian vastalause hyväksytään ja ottelu määrätään uudelleen pelattavaksi. Vastalausemaksu palautetaan HJS Akatemialle.”

Uusintaottelun ajankohta vielä avoin

Päätös asiassa on tehty tänään torstaina ja GrIFK:lla on 7 vrk aikaa valittaa tehdystä päätöksestä Palloliiton vastalausevaliokunnalle. Ottelupäivän sopiminen alkaa välittömästi seurojen välillä ja uudesta ajankohdasta tiedotetaan heti kun ottelulle on löydetty ajankohta.