Säästöpankki Areenan tekonurmessa ei ole SBR-kierrätyskumirouhetta


”Uusimmat tutkimukset ovat herättäneet epäilyksiä siitä, että tekonurmikentissä käytetty materiaali saattaa altistaa urheilijoita – erityisesti nuoria – jopa syöpävaarallisille aineille. Suomessa on jo annettu suosituksia välttää tietynlaisen kumirouheen käyttöä, mutta Hollannissa muun muassa jalkapalloseura Ajax on päättänyt vaihtaa rouheen turvallisemmaksi.” Näin esitellään tämän illan (maanantai 6.2.2017 kello 20.00 Yle TV1) YLE:n MOT ohjelmassa, jossa käsitellään tekonurmien mahdollisia terveydellisiä haittoja sisähalleissa, jotka liittyvät kumirouheesta vapautuviin hiilivetykaasuihin. Erityisesti ongelma koskee SBR-kierrätyskumirouhetta.

Linkki ohjelmaan (julkaistaan 6.2.2017 kello 20.00):

http://yle.fi/aihe/ohjelma/mot-uhka-tekonurmen-alla-622017

Mikä on SBR-kumirouhe:

”SBR- kumirouhe on autojen renkaista rouhittua kierrätysmateriaalia, joka koostuu luonnon kumista (N-poly) ja synteettisestä kumista (BR). SBR- kumirouhe sisältää yleisimmin henkilöautojen ja kuorma-autojen kierrätyskumia, mutta myös teollisuuden kierrätyskumia, kuten tiivisteet ja putket. SBR- kumirouheet on yleisimmin käytetty rouhetyyppi tekonurmikentissä, osittain johtuen sen edullisesta hinnasta ja hyvistä teknisistä ominaisuuksista.” (Tekonurmiopas, 2011)

THL:n ja TTL:n tutkimuksessa ”Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa” (10/2015) todetaan seuraavaa (linkki tutkimukseen kohdassa lisätietoja):

”Tekonurmikentiltä imuroiduista SBR-kumirouheista mitattiin selvästi korkeampia (38–81 mg/kg) PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuuksia kuin muista kumirouheista (TPO 0,1 mg/kg, EPDM 1,5 mg/kg). Hallien sisäilmasta mitattiin kuitenkin hyvin pieniä PAH-pitoisuuksia.”
”Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet halleissa olivat tavanomaista kaupunki-ilman tasoa (10–20 µg/m3) ja pääosin peräisin ulkoilmasta”
” SBR-kumirouhetta ei voida suositella jalkapallohallien tekonurmikenttien täyteaineeksi, vaikka siitä ei suurella todennäköisyydellä aiheudu merkittävää pölyämistä eikä siten altistumista ihmiselimistöön kertyville orgaanisille aineille.”

Mitä rouhetta Säästöpankki Areenan tekonurmessa on?

Hämeenlinnan Jalkapalloseuran käyttämän Säästöpankki Areenan tekonurmen kumirouhe ei ole SBR-kierrätyskumirouhetta josta epäillään vapautuvan syöpävaarallisia, polyksylisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH).

Säästöpankki Areenan kumirouheena käytetään EPDM – rouhetta (Ethylene propylene diene monomer). EPDM kumi on teollisesti tuotettu materiaali, jota käytetään yleisesti lasten leikkipaikkojen turva-alustoissa ja yleisurheilun kestopinnoitteena. EPDM kumirouheen viitearvot ovat murto-osan SBR-rouheen arvoista.

Lisätietoja aiheesta

Jalkapallohallien sisäilmaongelmista on tehty  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Työterveyslaitoksen (TTL) tutkimus, johon voit tutustua:
https://www.thl.fi/fi/-/jalkapallohallien-ilmanlaatuongelmat-ovat-lievia-ja-helposti-ratkaistavissa

Suora linkki tutkimuksen loppuraporttiin:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126355/URN_ISBN_978-952-302-425-0.pdf?sequence=1

Suomen Palloliiton yhdessä Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa laatimassa Tekonurmioppaassa (2011) SBR kumirouhetta ei suositella käytettäväksi sisätiloissa.

http://seuraohjelma.fi/seuranhallinto/olosuhteidenkehittaminen/getfile.php?file=132

Säästöpankki Areenan remontti 2017

Hämeenlinnan Liikuntahallit oy on ollut yhteydessä Euroopan Kemikaalivirasto ECHA:han, ja mikäli uusia tutkimustuloksia tai määräyksiä tekonurmien osalta tulee ilmi, tullaan ne ottamaan huomioon Säästöpankki Areenan remontoinnin yhteydessä kesällä 2017.

Säästöpankki Areenan osalta asiaa kommentoi Hämeenlinnan Liikuntahallit oy:n toimitusjohtaja Tuire Pöyhiä (tuire.poyhia@hmlliikuntahallit.fi)

 


Hämeenlinnassa 6.2.2017

Ville Dahlman

Toiminnanjohtaja

Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry