Sami Hyypiä Akatemian seurakäynti Hämeenlinnan Jalkapalloseurassa


Sami Hyypiä Akatemian seurakäynti Hämeenlinnan Jalkapalloseurassa toteutui tiistaina 2.5.2017. Alkupäivästä käytiin läpi SHA:n ja HJS:n yhteistyötä. Asioita käytiin läpi SHA:n valmentajan ja kouluttajan Hans Lahden johdolla. Tapaamiseen ottivat osaa HJS:n eri ikäluokkien ja joukkueiden valmentajat, sekä HJS:n toiminnanjohtaja. Asiaa riitti muun muassa siitä, miten yhteistyö on toiminut ja mitä tulevaisuudessa tullaan tekemään.

SHA:n näkemys Hämeenlinnan Jalkapalloseurasta oli myönteinen. Yhteistyö on tähän mennessä sujunut hyvin. SHA:n näkemyksen mukaan Hämeenlinnasta löytyy potentiaalisia hyviä nuoria pelaajia. Myös kentät ovat hyviä ja sekä valmentajilla että pelaajilla on mennyt hyvin. Ympäristö Hämeenlinnassa on motivoiva pelaajien ja valmentajien kehittymiseen.

Puhetta riitti myös siitä, että mitkä ovat HJS:n tavoitteet tulevalle kaksivuotiskaudelle urheilutoiminnan osalta. Tässä päädyttiin siihen, että kokonaisuutena HJS:n pitäisi saavuttaa Palloliiton laatujärjestelmän taso kolme. HJS:n valmentajilla on mennyt hyvin, mutta jokaisessa ikäryhmässä ei ole d-tason valmennusta. Valmentajien koulutukseen täytyy panostaa, jotta tätä asiaa saadaan kehitettyä.

Seuraavalla kaksivuotiskaudella yhteistyössä SHA:n kanssa Hämeenlinna Jalkapalloseura panostaa nuorten pelaajien kehittämiseen. Siinä onnistutaan keskittymällä esimerkiksi valmentajien koulutukseen. Kun valmentajat kehittyvät entistä paremmiksi, heidän on helpompi kehittää nuoria pelaajia eteenpäin.

HJS:lla menee tällä hetkellä hyvin. Yhteisöllisyyteen panostaminen on tuottanut hyviä tuloksia. HJS on menossa oikeaan suuntaan koko toiminnassaan hyvällä tahdilla. Kokouksessa nousi esiin esimerkiksi sellainen seikka, että seuran sisäistä valmentajien välistä tutorointia voisi kehittää. Eri joukkueiden valmentajat voisivat muun muassa käydä seuraamassa toistensa harjoituksia ja joinain ajankohtina käydä yhdessä asioita läpi. Tämä kehittäisi positiivisella tavalla jokaisen toimintaa.

 

 Kehittämisajatuksia Sami Hyypiä Akatemiasta

Seuraavassa kohdassa tapaamista käytiin läpi SHA:n toimintaa seuran näkökulmasta. Asioita puitiin ja mietittiin, miten SHA:n toimintaa voisi kehittää paremmaksi. Hyviksi asioiksi toiminnassa nousi esille testien rakenne ja olosuhteet. Aikataulutus on myös toiminut hyvin, mutta sitä voisi ehkä hieman tiivistää. Kehitettäviksi asioiksi nousi muun muassa se, että joukkueiden lohkojako pitäisi saada paremmaksi. Pitäisi saada enemmän tasaväkisiä pelejä ja se onnistuu sillä, että vastakkain olisi samantasoisia joukkueita.

Testaajien vaatimustaso pitäisi myös saada samalla tasolle. Jokaisen testaajan olisi hyvää pitää mielessä samanlaiset arviontikriteerit. Lajitaitotestejä voisi käydä seuran omissa harjoituksissa etukäteen läpi, jotta ne eivät mene paikan päällä pelkästään testisuoritukseen perehtymiseksi.

Valmentajien -ja valmennuspäälliköiden täydennyskoulutuksessa nousi esiin muun muassa sellaisia asioita, että koulutukset voisi kehittää tasa-arvoisemmiksi. Ryhmäjakoja voisi miettiä uusiksi. Valmentajat ovat tehneet kuitenkin loistavaa työtä, koska varsinkin HJS:n junioripojat pitävät SHA:ta suuressa arvossa. Se on positiivinen asia.

 

                               MyEerikkilä

MyEerikkilä on sovellus, jota käytetään pelaajien ja joukkueiden kehittymisen seurantaan. Sivuille voi laittaa pelaajien testiituloksia sekä joukkueiden pelituloksia. Alusta toimii hyvin, mutta yksi parannuskohde nousi esiin. Videoiden laatua voisi parantaa.

 

                               Loppupäivä

Loppupäivän ajaksi seurakäynnissä oli aika siirtyä valmentajien koulutukseen. Paikalle oli saapunut SHA:n valmentaja ja kouluttaja Pol Deulonder. Deulonder on keskittynyt Ekkono valmennusmetodin kouluttamiseen. Hän piti HJS:n valmentajille koulutusta ekkono-metodista. Paikalle oli saapunut monien eri ikäluokkien valmentajia.

Aluksi Deulonder siis kävi läpi Ekkono-metodia. Hän selitti mitä se on ja näytti erilaisia esimerkkejä, miten sitä voi käyttää harjoituksissa konkreettisella tavalla. Ekkono-metodin perusajatus on se, että valmentajien pitäisi pyrkiä oppia valmentamaan niin, että pelaajat pystyvät kehittymään paremmiksi niin peliälyltään kuin fyysisyydeltään. Valmentajat pyrkivät valmennuksessaan puhumaan pelistä ja miettimään omia valmennusmetodeita. Tulisi pyrkiä käyttämään sellaisia metodeita, jotka sopivat juuri omalle joukkueelle.

Seuraavaksi valmentajat saivat ratkaistavakseen tehtävän, jossa heidän piti esittää malli, miten tietyssä pelitilanteessa tulisi toimia. Lopulta valmentajat siirtyivät Säästöpankki Areenaan sisälle Deulonderin johdolla käymään ekkono-metodia läpi. Paikalla oli joukko junioripelaajia, jotka tekivät niin kuin Deulonder heille neuvoi. Valmentajat tekivät omia muistiinpanojaan. Lopuksi oli vielä palautekeskustelu Deulonderin johdolla.

SHA:n seurakäynti toteutuu aina kaksi kertaa vuodessa. Hyvää tällaisessa on se, että mietitään yhdessä, mitä asioita voi kehittää. Kokonaisuudessan Hämeenlinnan Jalkapalloseuralla menee hyvin ja yhteistyö toimii mukavasti SHA:n kanssa.