HJS JOUKKUERAKENNE

Juniorijoukkueet

Juniorijoukkueet harjoittelevat ympärivuotisesti ja pelaavat alue- ja valtakunnallisia sarjoja sekä pelaavat turnauksia kotimaassa tai ulkomailla. HJS:lla on juniorijoukkueita sekä pojissa että tytöissä. HJS:n jalkapallotoiminta ja juniorijoukkueet voidaan jakaa neljään eri ryhmään:

1. Naperovaihe (7-vuotiaat ja nuoremmat)

Perhefutis (5-vuotiaat ja nuoremmat)
Matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa yhdessä oman turvallisen aikuisen kanssa läpi vuoden. Toimintaa järjestetään kahdessa jaksossa 1. harjoitus/vko:
1. Talvikausi 1.11.-15.5.
2. Kesäkausi 1.6-30.9.

HJS F6-ikäluokka
Matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa läpi vuoden kahdessa jaksossa 1. harjoitus/vko sekä mahdollisuus lisäharjoitukseen HJS Taitokoulussa.

1. Talvikausi 1.11.-15.5.
2. Kesäkausi 1.6-30.9.

HJS F7-ikäluokka

Matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa läpi vuoden kahdessa jaksossa:
1. Talvikausi 1.11.-15.5.
Yksi harjoitus/vko sekä mahdollisuus lisäharjoitukseen HJS Taitokoulussa.

2. Kesäkausi 1.6-15.10.
Kaksi harjoitusta/vko.

2. Lapsuusvaihe (11-vuotiaat ja nuoremmat)

F8 -ikäluokasta alkaen HJS järjestää jalkapallotoimintaa läpi vuoden kaikkien joukkueiden osalta (1.11.-31.10., loma-ajat huomioiden).

HJS F8- ja F9- junioreissa toiminta järjestetään kaikkien pelaajien osalta ikäluokkatoimintana, jossa harjoituksissa toimitaan pienryhmissä. Joukkueilla on läpi vuoden kaksi harjoitusta viikossa sekä mahdollisuus 3. viikkoharjoitukseen HJS Taitokoulun muodossa.

HJS E10 -ikäluokkaan siirryttäessä pelaajilla/perheillä on kaksi mahdollista toimintamuotoa: HJS Sinivalkoinen ja HJS Sininen

Sinivalkoinen-joukkueessa edellytetään ympärivuotista ja joka jaksolla aktiivista osallistumista harjoituksiin. Joukkuetapahtumia on viikkotasolla noin 4-5 kappaletta.

Sininen-joukkueessa harjoitusaktiivisuusvaatimus on hieman alhaisempi ja voidaan sopia jaksokohtaisesti harjoittelusta valmennuksen kanssa. Joukkuetapahtumia on viikkotasolla noin 2-3 kappaletta.

E11 -ikäluokasta eteenpäin jatketaan HJS Sinivalkoisilla ja HJS Sinisillä joukkueille. Pelaajilla on kuitenkin mahdollisuus vaihtaa joukkuetasoa, jos siihen on tarvetta. Lisäksi pelaajamäärän niin mahdollistaessa Sinivalkoisen ja Sinisen yhteistyöllä sarjatoimintaan osallistutaan yhteisjoukkueella: HJS Valkoinen. HJS Valkoinen on peliryhmä, eli siirtymisiä joukkueesta toiseen ei tehdä!

Lapsuusvaiheessa järjestetään myös kesäkaudella (15.5.-30.9.) HJS Kesäfutis, joka on tarkoitettu jalkapallouransa alkutaipaleella oleville tai vain kesäharrastusta hakeville pojille ja tytöille.

3. Nuoruusvaihe (12-15-vuotiaat)

Joukkueet jatkavat poikapelaajien osalta Sinivalkoisissa ja Sinisissä-joukkueissa.

Tyttöpelaajien osalta muodostetaan Nuoruusvaiheessa kahden ikäluokan yhteisjoukkueet, jotta varmistetaan kaikille pelaajille mahdollisuus harrastaa omien päämäärien mukaisesti ja mahdollisimman laadukkaasti.

HJS D-tytöt (12-13-vuotiaat)
HJS C-tytöt (14-15-vuotiaat)

Nuoruusvaiheessa järjestetään myös kesäkaudella (15.5.-30.9.) HJS Kesäfutis, joka on tarkoitettu jalkapallouransa alkutaipaleella oleville tai vain kesäharrastusta hakeville pojille ja tytöille.

4. Huippuvaihe (16-vuotiaat ja vanhemmat)

Huippuvaiheessa seuralla on tavoitteelliset edustusjoukkueet (Sinivalkoinen polku) seuraavissa ikäluokissa:

HJS B-pojat (16-17-vuotiaat)
HJS B-tytöt-peliryhmä (16-18-vuotiaat)
HJS A-pojat (18-20-vuotiaat)

Lisäksi muodostetaan Sinisen polun osalta seuraavat joukkueet:

HJS B-pojat Sininen (16-17-vuotiaat)
HJS B-tytöt haaste (16-18-vuotiaat)

Muut joukkueet:

Aikuisten joukkueet

HJS - Miesten edustus (aukeaa uudessa ikkunassa)
Tavoitteellinen edustusjoukkue.

HJS Ikämiehet (aukeaa uudessa ikkunassa)
Matalan kynnyksen miesten harrastejoukkue.

HJS Neverton Futsal ja Jalkapallo (aukeaa uudessa ikkunassa)
Matalan kynnyksen naisten harrastejoukkue.

Erityisryhmäjoukkue
HJS Pullerin Rohkeat Potkijat
(aukeaa uudessa ikkunassa)