Vaadimme muutosta – Seurojen Palloliitto


Palloliiton ”Seurojen Palloliitto” kehitysohjelma on saanut vahvan tuen seuroilta ympäri Suomen. Hämeenlinnan Jalkapalloseura haluaa myös antaa tukensa uudistuksen läpiviennille oheisella kannanotolla.

Vaadimme muutosta

 

Palloliiton strategiakauden 2016-2020 puhutuin ja tarpeellisin kehitysohjelma on ”Seurojen Palloliitto”, jonka tavoitteena on Palloliiton organisaation muuttaminen luomalla toimintamalli, joka palvelee entistä paremmin seuroja. Hallinnollisella ja toiminnallisella muutoksella poistuvat samalla ylimääräiset ja päällekkäistä työtä tekevät luottamuselimet ja organisaatiot.

 

Toimintamallin tavoite on:

Maksimoida olemassa olevat resurssit kentälle ja palvella seuroja entistä laadukkaammin niiden tarpeiden vaatimalla tavalla kaikilla strategian osa-alueilla

 

Toimintamallin tärkeimmät periaatteet ovat:

– Valtakunnallisesti johdetut, mutta lähellä seuroja alueellisesti ja paikallisesti toteutetut laadukkaat palvelut

– Päällekkäisen tekemisen purkaminen ja hallinnon keskittäminen

– Yksi yhtenäinen organisaatio seurojen oman kehittymisen tukena: yksi henkilöstö, yksi talous, yksi brändi

– Nykyistä laajempi palvelujen hankkiminen kyvykkäiltä ja halukkailta seuroilta liiton omaa palvelutuotantoa täydentämään

 

Seurat ja niiden jäsenet, erityisesti vapaaehtoiset ovat suomalaisen jalkapallon tärkeimmät toimijat joiden elinvoimaisuus ja taso määrittävät suomalaisen jalkapallon suunnan. Seurat eivät ole olemassa piirejä, valiokuntia ja luottamushenkilöiden valiokuntapaikkoja varten, vaan Palloliitto on olemassa seuroja ja niiden tarpeita varten.

 

Nimensä mukaisesti uudistus on tuleva palvelemaan entistä paremmin Palloliiton omistajia, meitä seuroja. Toimintojen keskittäminen ja kehittäminen eivät tarkoita huonompaa palvelua seuroille vaan päinvastoin entistä laadukkaampaa ja kohdennetumpaa tukea seuran arjessa.

 

Hämeenlinnan Jalkapalloseura antaa täyden tukensa uudistukselle ja kannustaa kaikkia muita seuroja piirirajoista välittämättä ottamaan kantaa muutoksen tarpeellisuudesta – Tätä mahdollisuutta ei saa haudata vain sen takia, ettei perinteisistä toimintatavoista voitaisi luopua ja uudistua vastaamaan nykyajan haasteita.

 

Suomalaisen jalkapallon asialla

 

Hämeenlinnan Jalkapalloseura

Lisätietoja:
Ville Dahlman
toiminnanjohtaja
Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry


http://www.tpsjuniorijalkapallo.fi/uutiset/98679/tps-lta-vahva-tuki-seurojen-palloliitto-uudistamisprosessille

https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/liittovaltuuston_tyokokouksen_materiaali_1709.pdf

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palloliitto/visio-missio-strategia/seurojen-palloliitto-kehitysohjelma