Yläkoululaisten aamuharjoittelu alkoi


Hämeenlinnalaisten urheilevien lasten urheilijan polulla otettiin uusi askel, kun Hämeenlinnan Jalkapalloseuran ja HPK:n pelaajille suunnattu yläkouluikäisten aamuharjoittelu aloitettiin tänään tiistaina.

Tausta

Hämeenlinnassa Lyseon lukiossa toimii urheilulinja, jonne pyritään pääsykokeiden kautta ja jossa on mahdollisuus aamuharjoitteluun kolmesti viikossa lukuvuoden läpi (lajikohtaisesti yksi jakso on vapaata aamuharjoittelusta). Syksystä 2016 alkaen aamuvalmennuksen valmennus siirtyi seurojen vastuulle, jolloin seurat valitsevat valmentajan ja saavat tähän tuen Koulutuskuntayhtymä Tavastialta. Jalkapalloilijoiden valmennuksesta vastaavat urheilulinjalla HJS:n edustusjoukkueen vastuuvalmentaja Lauri Hakanen ja B poikien vastuuvalmentaja Tommi Silvennoinen.

Hämeenlinnassa ei ole ollut  säännönmukaisia yläkouluikäisten aamuharjoitusmahdollisuuksia ennen syksyä 2016, jolloin HJS otti asiakseen aloittaa yläkouluikäisten aamuharjoittelun Hämeenlinnassa ja tämä toteutettiin 8 pelaajan pilottina. Pelaajat valikoituivat potentiaalisista maa-ja aluejoukkuetason pelaajista, jotka seura valitsi. Pelaajien vanhemmat anoivat vapautuksen opiskelusta koulujen rehtoreilta ja kaikki anomuksen tehneet saivat mahdollisuuden harjoitteluun Lyseon lukion urheilulinjan mukana. Tällöin harjoitukset oli helppo integroida yhteisiksi, koska jalkapalloilijoita oli urheilulinjalla vain 13 pelaajaa.

Nyt urheilulinjan oppilaita on kuitenkin yli 20, joten ryhmien yhdistäminen ei enää ole järkevää. Yläkoululaisia on valittu toimintaan 20, 10 8. luokkalaista ja 10 9.luokkalaista. Yläkouluikäisten aamuharjoittelusta vastaa HJS:n valmennuspäällikkö Mika Pulkkinen.

”Tämä on fantastinen askel pelaajien kehittämisen näkökulmasta. Aamuharjoituksissa keskitytään pelaajan yksilötaidon ja pelipaikkakohtaisten vaatimusten hiomiseen. Harjoitusryhmän koko on toistaiseksi pieni ja tätä tarkastellaan toiminnan kehittyessä.” Kommentoi aamuvalmennuksen alkamista seuran valmennuspäällikkö Mika Pulkkinen.

Aamuharjoittelussa panostetaan pelipaikkakohtaiseen harjoitteluun.

Koulu, perhe ja seura yhteistyössä

Keväällä 2017 HJS ja HPK aloittivat yhteistyön 8. ja 9. luokkalaisille tarkoitetun aamuharjoittelun aloittamiseksi syyslukukaudella 2017. Ensimmäisistä tiedusteluista lähtien kaikkien yläkoulujen rehtorit suhtautuivat myönteisesti urheilevien lasten asian edistämiseen ja yhteiset toimintamallit löydettiin nopeasti.

”Yhteistyö koulujen kanssa on ollut helppoa ja rehtorien vastaanotto asialle erittäin myönteinen. Asiaa varmasti helpotti yhdessä HPK:n kanssa tehty valmistelutyö, jossa painotimme erityisesti ”Koulu ensin – periaatetta. Pelaajien valintaprosessi on seuran vastuulla ja käytännön lupajärjestelyt hoidetaan kodin ja koulun välissä. Lisäksi kumpikin seura on sitoutunut resursoimaan aamuvalmennukseen laadukkaan valmennuksen. ” Kommentoi yhteistyötä HJS:n toiminnanjohtaja Ville Dahlman.

Dahlman jatkaa vanhempien vastaanotosta asialle: ”Pelaajien vanhemmat ottivat ajatuksen hyvin vastaan ja lähes kaikki tarttuivat tarjottuun mahdollisuuteen. Tämä kuitenkin asettaa pelaajat jo aikaisessa vaiheessa ottamaan vastuuta omasta laadukkaasta arjestaan, kun harjoitukset alkavat aamulla 07.45. Pitää myös muistaa, että tällä hetkellä pelaajat sopivat jokaisen väliin jäävän koulutunnin korvaamisesta erikseen. Vielä ei ole mahdollista saada tästä esimerkiksi tunteja valinnaisiin oppiaineisiin.”

Arvosanojen seuranta

HJS toteuttaa yhteistyössä vanhempien kanssa kouluarvosanojen seurantaa toimintaan osallistuvien lasten osalta.

Dahlman korostaa koulun merkitystä nuorten pelaajien kohdalla: ”Olemme sitoutuneet siihen, että arvosanojen laskiessa oikeus osallistua aamuharjoitteluun voidaan evätä. Haluamme kantaa seurana oman vastuumme pelaajien koulutyön laadukkaasta hoitamisesta. Mukaan valikoituneiden pelaajien kohdalla olemme huomanneet, että motivoitunut urheilija hoitaa myös koulunsa laadukkaasti.”

Tavoitteena pelaajan laadukas arki

Aamuharjoittelua tarjotaan tällä hetkellä kerran viikossa. Tiistaisin vuorossa ovat 8. luokkalaiset ja keskiviikkoisin 9. luokkalaiset. Seuralla on mahdollisuus kasvattaa harjoituskertojen määrää, mutta tätä tarkastellaan syyslukukauden aikana tarpeen ja resurssoinnin näkökulmasta.

”Valitettavasti jäimme ilman talenttivalmentajatukea, joka olisi ollut voimakkaasti tähän ikäryhmään ja toimintaan kohdistettu henkilöresurssi. Toisaalta myös aamuvalmennus on uusi toimintamuoto ja pelaajien on hyvä tottua pikkuhiljaa uuteen rytmiin. Seura etsii tällä hetkellä valmennuspäällikköä vastaamaan alle 12-vuotiaiden toiminnan kehittämisestä ja suunnitellussa työnkuvassa on myös huomioitu aamuharjoittelun lisäresurssi, joten harjoittelun laatuun tullaan satsaamaan erityisesti. Tavoitteemme on myös kyetä tarjoamaan tulevaisuudessa pelaajille aamupala harjoitusten jälkeen.” Maalaili aamuharjoittelun tulevaisuutta Dahlman.

Lisätiedot:
Mika Pulkkinen, valmennuspäällikkö mika.pulkkinen@hjs.fi

Ville Dahlman, toiminnanjohtaja ville.dahlman@hjs.fi